Nie ma dowodów na skuteczność akupunktury w leczeniu żadnej postaci raka płuc. Należy zdecydowanie podkreślić, że w przypadku takiego rozpoznania konieczne jest leczenie konwencjonalne.

Tym niemniej, w 2013 roku American College of Chest Physicianswydał trzecią edycję swoich wytycznych dotyczących opartych na dowodach naukowych komplementarnych terapii pomocnych w leczeniu raka płuc(źródło)1. Autorzy sugerują stosowanie akupunktury jako dodatkowej opcji terapeutycznej w łagodzeniu nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią, lub radioterapią, a także w leczeniu bólu i obwodowej neuropatii u pacjentów, u których kontrola tych objawów jest niewystarczająca. 

Również w 2013 badacze z Montrealu opublikowali wyniki eksperymentu dotyczącego skuteczności akupunktury w łagodzeniu objawów towarzyszących samej chorobie, jak i związanych z jej leczeniem za pomocą radioterapii, chemioterapii, czy metodami chirurgicznymi(źródło)2. W badaniu nie było grupy kontrolnej, nie było też randomizowane. Podczas terapii uzyskano statystycznie znamienną poprawę w zakresie odczuwania bólu, nudności, nerwowości, depresji, senności, poprawę apetytu, siły i dobrego samopoczucia. Redukcja bólu i poprawa dobrego samopoczucia była znamienna klinicznie (2 punkty w skali ESAS)

BIBLIOGRAFIA

1 Deng GE, Rausch SM, Jones LW, Gulati A, Kumar NB, Greenlee H, Pietanza MC, Cassileth BR. “Complementary therapies and integrative medicine in lung cancer: diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines”. Chest. 2013 May;143(5 Suppl):e420S-36S.

2 Kasymjanova G, Grossman M, Tran T, Jagoe RT, Cohen V, Pepe C, Small D, Agulnik J. “The potential role for acupuncture in treating symptoms in patients with lung cancer: an observational longitudinal study.” Curr Oncol. 2013 Jun;20(3):152-7

O AUTORZE