Streszczenie

Akupunktura jest metodą leczenia wywodzącą się z tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Ten system medyczny opisuje dokładnie zmiany metaboliczne w ciele człowieka. Zgodnie z Medycyną Chińską energia powstaje z dwóch źródeł: powietrza wdychanego podczas oddychania i energii z pożywienia zapewnianej przez odpowiednie trawienie. Dlatego starożytni lekarze i naukowcy koncentrowali się na badaniu tych dwóch procesów i opisali je w szczegółach. Wiele chorób układu trawiennego a także zaburzeń metabolicznych jest skutecznie leczonych przez akupunkturę. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań klinicznych nad skutecznością akupunktury w leczeniu chorób takich jak suchość jamy ustnej, zaburzenia funkcjonalne przewodu pokarmowego np. refluks, nudności, wymioty, zespół jelita drażliwego, choroby zapalne jelit, otyłość, cukrzyca, dna moczanowa czy kamica żółciowa.

Medycyna Chińska od samego początku swojego istnienia kładzie ogromny nacisk na funkcje organizmu człowieka, w tym trawienie. Już najstarsze teksty poświęcone zdrowiu w kulturze chińskiej poświęcają dużo miejsca odpowiedniej diecie, ale opisują również kompleksowo procesy trawienia i przyswajania pokarmów, które odpowiadają zachodnim koncepcjom związanym z metabolizmem. 

Pacjenci doświadczający różnorodnych problemów związanych z układem trawienia często szukając pomocy zwracają się poza wąskie ramy medycyny głównego nurtu i odwiedzają gabinety specjalistów medycyny chińskiej oferujących im różne formy terapii, takie jak wysoce spersonalizowana dieta, leczenie za pomocą ziół, moksowanie, czy w końcu akupunkturę. 

Żeby jednak zarówno pacjenci, jak i lekarze mogli w sposób świadomy podejmować decyzje  dotyczące terapii potrzebują wiedzy opartej na naukowych dowodach. Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem stanu tej wiedzy na pierwszą połowę 2014 roku.