W większości opracowań dotyczących akupunktury uznaje się jej skuteczność w łagodzeniu bólu towarzyszącego kolce nerkowej za udowodnioną. Już w 1992 roku wydrukowano artykuł dowodzący skuteczności akupunktury w leczeniu kolki nerkowej na poziomie farmakoterapii (źródło)1.

Również współczesne badania potwierdzają efektywność akupunktury u 95% pacjentów, podkreślając jednocześnie wyjątkowy profil bezpieczeństwa opisywanej metody(źródło)2.

POZIOM DOWODÓW
Poziom dowodów
skutecznosc-w-leczeniu-korki-nerkowej

BIBLIOGRAFIA

1 Lee YH, Lee WC, Chen MT, Huang JK, Chung C, Chang LS. „Acupuncture in the treatment of renal colic.” J Urol. 1992 Jan;147(1):16-8.

2 Ju BJ, Niu LL „Analysis of therapeutic effect of acupuncture at neiguan (PC 6) and zusanli (ST 36) on acute renal colic” Zhongguo Zhen Jiu. 2012 Nov;32(11):975-8. [artykuł w języku chińskim]

O AUTORZE