Streszczenie

Akupunktura jest metodą leczenia wywodzącą się ze starożytnej Medycyny Chińskiej. Ze względu na swoją niezwykłą skuteczność i bezpieczeństwo akupunktura zyskała zainteresowanie i szacunek w społeczeństwach Zachodu. Poniższy artykuł przedstawia definicję akupunktury, jej Chińską nazwę, a także różne techniki stymulacji punktów akupunkturowych.

Akupunktura jest metodą leczenia polegającą na oddziaływaniu na organizm poprzez wkłuwanie igieł w określone punkty na ciele człowieka, nazywane punktami akupunkturowymi.
Nazwa

Nazwa pochodzi z języka łacińskiego i dosłownie oznacza „wkłuwanie igieł” – łac. „acus” – igła i „punctura” – (u)kłucie.

Chińska nazwa akupunktury to 针灸, ZhenJiu. Nazwa ta składa się z dwóch znaków, które przed reformą pisma chińskiego wyglądały następująco:  針灸 i oznaczają odpowiednio: metalową igłę i ogrzewanie, lub przyżeganie za pomocą ziół bylicy pospolitej (łac. artemisia vulgaris). Nazwa ta wskazuje, że do stymulacji punktów akupunkturowych wykorzystuje się nie tylko igły.

Szersza definicja akupunktury

Szersza definicja akupunktury obejmuje zatem różne techniki stymulacji punktów akupunkturowych, za pomocą:

  • igieł
  • ogrzewania/przyżegania – moksowanie, moksybucja  
  • ucisku/masażu – akupresura
  • prądu elektrycznego – elektroakupunktura
  • koherentnego światła lasera – fotopunktura, lub światłopunktura

Akupunktura jest, obok specyficznej dietetyki, ziołoterapii i systemu ćwiczeń fizycznych QiGong,  jedną z metod leczenia wywodzących się z dalekowschodnich systemów medycznych, nazywanych w uproszczeniu Medycyną Chińską. Ponieważ systemy te zostały skodyfikowane najpóźniej pomiędzy II w p.n.e a II w n.e. zostały opisane z wykorzystaniem stanu wiedzy ówczesnych mieszkańców południowo-wschodniej Azji. Należy podkreślić, że Medycyna Chińska jest spójnym, pełnym, zamkniętym systemem medycznym, obejmującym specyficzną dla siebie fizjologię człowieka, patologię, nomenklaturę chorób, sposoby diagnozy i metody terapii.

Współczesna akupunktura

Zespół pojęć, które służą do opisu sposobów diagnozy oraz metod terapii niestety znacznie odbiega od współcześnie stosowanego w obrębie zachodniej nauki, co skutkuje ogromnymi trudnościami w kooperacji tych systemów.

Co więcej, w czasie kiedy wykuwano ramy współczesnej medycyny, a opracowywane w laboratoriach chemicznych leki pozwalały na ingerencję w ciało człowieka z niespotykaną dotąd siłą, Medycyna Chińska przeżywała wraz z cywilizacją w obrębie której powstała ogromny kryzys, co nie pozwoliło jej stać się równorzędnym partnerem w dyskusji o człowieku. W rezultacie została odrzucona poza margines nauki i dopiero w dzisiejszych czasach mozolnie buduje mosty pozwalające jej na uznanie w naukowych kręgach.

Pomimo tych procesów, nie można było nie zauważyć zdumiewającej skuteczności akupunktury.  Większość historyków jest zgodna, że powszechna fascynacja tą metodą wiąże się z artykułem Jamesa Restona, który opisał w New York Times swoje doświadczenia z redukcją bólu po operacji usunięcia wyrostka robaczkowego w Pekinie za pomocą akupunktury. Nawet jeśli samo wydarzenie nie było szczególnie przełomowe, w powszechnej opinii stanowi symboliczny początek zawrotnej kariery akupunktury w świecie zachodnim. Od początku lat siedemdziesiątych XX wieku nauka zachodnia  próbuje opisać zjawisko akupunktury wykorzystując do tego swój aparat pojęciowy i swoje metody badawcze. Od tego czasu, ilość publikowanych prac naukowych dotyczących akupunktury systematycznie rośnie

Pomimo niechęci niektórych przedstawicieli medycznego establishmentu, naukowa wiedza na temat akupunktury jest ciągle rozwijana przez badaczy z całego świata. Metodologia badań jest wciąż dyskutowana i dostosowywana do nowych odkryć. Coraz więcej rygorystycznie przeprowadzanych, randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych potwierdza skuteczność akupunktury w kolejnych wskazaniach, a eksperymenty z zakresu badań podstawowych dostarczają coraz to nowych dowodów na wpływ akupunktury na rozmaite funkcje organizmu odkrywając molekularne podstawy jej działania. Co więcej, analizy ekonomiczne, konieczne z punktu widzenia zarządzania współczesnymi systemami opieki zdrowotnej potwierdzają ekonomiczną zasadność tej niezwykłej metody.

Witryna ebanew.dreamhosters.com dostarcza rzetelnej, aktualnej wiedzy na temat akupunktury. Wiedza ta jest konieczna dla Pacjentów, lekarzy i zarządzających opieką zdrowotną , żeby mogli oni podejmować świadome decyzje dotyczące leczenia.