Leczenie bólu

Dolegliwości bólowe są najlepiej zbadaną grupą wskazań do akupunktury. Prezentujemy aktualny stan wiedzy medycznej w tym zakresie.

Mózg i układ nerwowy

Wyniki skuteczności akupunktury w neurologii i opis badań obrazowych i biochemicznych wyjaśniających jej działanie.

Serce i układ krwionośny

Badania kliniczne potwierdzają wpływ akupunktury na układ sercowo-naczyniowy oraz wyjaśniają działanie akupunktury działa na serce i naczynia.

Płuca i układ oddechowy

Opis działania akupunktury w obrębie układu oddechowego i aktualne wyniki badań dotyczących jej skuteczności w leczeniu chorób tego układu.

Układ pokarmowy i metabolizm

Przedstawiamy aktualny stan wiedzy o wpływie i przydatności akupunktury w leczeniu zaburzeń trawienia i metabolizmu

Stan zapalny i odporność

Wyniki badań, wyjaśniające skuteczność akupunktury w leczeniu stanów zapalnych, immunostymulacji i adiuwantowego leczenia w chorobie nowotworowej,

Stan psycho-emocjonalny

Prezentujemy aktualny stan wiedzy o skuteczności akupunktury w leczeniu rozmaitych zaburzeń psychicznych funkcji człowieka.

Nerki i układ moczowy

Opis mechanizmów wpływu akupunktury na układ moczowy i nerki oraz analizę badań dotyczących jej skuteczności w leczeniu chorób tego układu.

Żeński układ rozrodczy

Skuteczność i mechanizmy działania akupunktury w leczeniu schorzeń ginekologicznych

Męski układ rozrodczy

Wpływ akupunktury na męski układ płciowy i opis badań wyjaśniających molekularne podstawy tego działania

Inne efekty

Opisy badań wpływu akupunktury na skórę, gojenie się ran, produkcję łez i inne, mniej przebadane funkcje organizmu.