lek. med. Bartosz Chmielnicki

lek. med. Bartosz Chmielnicki jest akupunkturzystą z ponad 10-letnim stażem, współzałożycielem centrum terapii naturalnych Compleo, i Śląskiej Akademii Akupunktury Compleo, a także współautorem programu podstawowego szkolenia z zakresu akupunktury dla przedstawicieli zawodów medycznych.

W latach2007-2009  był Prezesem Śląskiego Oddziału i członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Akupunktury, a w latach 2010 – 2014 Prezesem Towarzystwa Akupunktury Klasycznej.

Prowadzi własną praktykę akupunkturową w Compleo w Katowicach oraz współpracuje z  Poradnią Leczenia Bólu Przewlekłego w Tychach. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem organizując w Śląskiej Akademii  Akupunktury Compleo kurs podstawowy i szkolenia dodatkowe z zakresu akupunktury. Poza tym jest autorem wykładów z akupunktury dla lekarzy, które realizowane są w programie studiów podyplomowych z zakresu leczenia bólu organizowanych przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  Jest wykładowcą cenionym również za granicą, prowadzi autorskie kursy w Czechach i w Niemczech, jako prelegent brał udział w konferencjach i sympozjach w Polsce , Czechach, Niemczech i Izraelu, wykłada też podczas największego kongresu Medycyny Chińskiej w Europie organizowanego w Rothenburgu.

Jest autorem artykułów, rozdziałów książek, plakatów edukacyjnych, a także książki o diagnozie z pulsu w Medycynie Chińskiej. Aktualnie współpracuje z dr Yairem Maimon i Ranim Ayal nad projektem przedstawienia klinicznej skuteczności punktów akupunkturowych.

 

Jarosław Feith

[Treść]