Choroba ta zaczyna się zwykle w okresie młodzieńczym i prowadzi do postępującego pogorszenia wzroku, które związane jest ze zmianami zanikowymi siatkówki na skutek odkładania się barwnika i zaburzenia krążenia w siatkówce oka. Choroba może prowadzić do tak zwanego widzenia lunetowego, czyli zachowania jedynie widzenia centralnego, przy utracie widzenia obwodowego. Ponieważ medycyna akademicka nie dysponuje skutecznymi metodami terapii tego stanu pacjenci często szukają rozwiązań alternatywnych. 

W czasopiśmie Australijskiego Towarzystwa Optometrycznego – Clinical and Experimental Optometry opublikowano niedawno wyniki pilotażowego badania wpływu akupunktury na widzenie u osób chorych na retinopatię barwnikową(źródło)1. Ze względu na wstępny charakter doniesienia, badaniem objęto tylko 12 pacjentów. Pacjenci prezentowali mierzalne znamienne poprawy w zakresie różnych parametrów, nie zgłaszali też żadnych działań nieporządanych.

POZIOM DOWODÓW
Poziom dowodów
BIBLIOGRAFIA

1 Bittner AK, Gould JM, Rosenfarb A, Rozanski C, Dagnelie G  “A pilot study of an acupuncture protocol to improve visual function in retinitis pigmentosa patients.” Clin Exp Optom. 2014 May;97(3):240-7. doi: 10.1111/cxo.12117. Epub 2013 Oct 29.

O AUTORZE