icon35x42_pain2
Dolegliwości bólowe są najlepiej zbadaną grupą wskazań do akupunktury. Prezentujemy aktualny stan wiedzy medycznej w tym zakresie.