Streszczenie

Akupunktura jest metodą leczenia wywodzącą się z tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Ten system medyczny opisuje dokładnie zmiany metaboliczne w ciele człowieka. Zgodnie z Medycyną Chińską energia powstaje z dwóch źródeł: powietrza wdychanego podczas oddychania i energii z pożywienia zapewnianej przez odpowiednie trawienie. Dlatego starożytni lekarze i naukowcy koncentrowali się na badaniu tych dwóch procesów i opisali je w szczegółach. Wiele chorób układu trawiennego a także zaburzeń metabolicznych jest skutecznie leczonych przez akupunkturę. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań klinicznych nad skutecznością akupunktury w leczeniu chorób takich jak suchość jamy ustnej, zaburzenia funkcjonalne przewodu pokarmowego np. refluks, nudności, wymioty, zespół jelita drażliwego, choroby zapalne jelit, otyłość, cukrzyca, dna moczanowa czy kamica żółciowa.

Medycyna Chińska od samego początku swojego istnienia kładzie ogromny nacisk na funkcje organizmu człowieka, w tym trawienie. Już najstarsze teksty poświęcone zdrowiu w kulturze chińskiej poświęcają dużo miejsca odpowiedniej diecie, ale opisują również kompleksowo procesy trawienia i przyswajania pokarmów, które odpowiadają zachodnim koncepcjom związanym z metabolizmem. 

Pacjenci doświadczający różnorodnych problemów związanych z układem trawienia często szukając pomocy zwracają się poza wąskie ramy medycyny głównego nurtu i odwiedzają gabinety specjalistów medycyny chińskiej oferujących im różne formy terapii, takie jak wysoce spersonalizowana dieta, leczenie za pomocą ziół, moksowanie, czy w końcu akupunkturę. 

Żeby jednak zarówno pacjenci, jak i lekarze mogli w sposób świadomy podejmować decyzje  dotyczące terapii potrzebują wiedzy opartej na naukowych dowodach. Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem stanu tej wiedzy na pierwszą połowę 2014 roku.

Kserostomia

Kserostomia

Suchość w obrębie jamy ustnej występuje w przebiegu różnych chorób i stanów. Szczególnym jej przypadkiem jest zbyt mała ilość śliny wynikająca ze zniszczenia ślinianek jako powikłania radioterapii nowotworów w obrębie głowy i szyi.

Details

Nudności i wymioty

Nudności i wymioty

Choć nudności i wymioty nie stanowią najpoważniejszego zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka, jednak wpływają niekorzystnie na jakość życia pacjentów, a nasilone mogą powodować niebezpieczne następstwa w postaci odwodnienia i zaburzeń równowagi elektrolitowej.

Details

Refluks żołądkowo-przełykowy

Refluks żołądkowo-przełykowy

Skuteczność akupunktury w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego polega m.in. na zwiększeniu ruchomości żołądka i przełyku, a także zmniejszenie odczuwania bólu.

Details

Zespół Jelita Drażliwego

Zespół Jelita Drażliwego

Zespół Jelita Drażliwego jest to choroba przewlekła o nieznanym pochodzeniu, która objawia się dolegliwościami bólowymi brzucha i zaburzeniem rytmu wypróżnień. Szacuje się, że te zaburzenia funkcji układu pokarmowego dotyczą co dziesiątego człowieka.

Details

Choroby zapalne jelit

Choroby zapalne jelit

Różnorodne stany, które charakteryzują się procesem zapalnym w obrębie przewodu pokarmowego, w szczególności jelita cienkiego i jelita grubego, nazywamy chorobami zapalnymi jelit.

Details

Otyłość

Otyłość

Otyłość to bezsprzecznie jeden z najpoważniejszych zdrowotnych problemów cywilizacyjnych. Światowa organizacja zdrowia szacuje, że na świecie żyje ponad 500 milionów ludzi z otyłością.

Details

Cukrzyca

Cukrzyca

Współcześnie cukrzyca jest uważana za chorobę nieuleczalną. W Medycynie Chińskiej była od tysiącleci rozpoznawana i leczona pod nazwą “choroby wyniszczenia i pragnienia”. Obecnie akupunkturę stosuje się ją jako jeden z elementów kompleksowego podejścia terapeutycznego.

Details

Dna moczanowa

Dna moczanowa

Dna moczanowa jest przewlekłą chorobą spowodowaną zaburzeniami metabolizmu kwasu moczowego i objawiającą się odkładaniem się kryształków tego kwasu w stawach, co skutkuje stanem zapalnym i często ostrym bólem.

Details

Choroba wrzodowa żołądka

Choroba wrzodowa żołądka

Pacjenci cierpiący z powodu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy często szukają pomocy poza medycyną głównego nurtu. Kliniczna skuteczność akupunktury jako metody wspomagającej leczenie tej choroby nie budzi u praktyków wątpliwości.

Details

Kamica i kolka żółciowa

Kamica i kolka żółciowa

Światowa Organizacja Zdrowia w swoim raporcie z 2003 roku, umieściła kolkę żółciową w grupie „chorób i stanów w których udowodniono skuteczność akupunktury”.

Details