Moczenie nocne jest stanowi istotny  problem społeczny dotycząc ok 16,1 % dzieci 5-letnich i zmniejszając się z wiekiem do 2,2 % w grupie 19-latków(źródło)1. Ze względu na ograniczoną skuteczność farmakoterapii, rodzice dzieci cierpiących z powodu moczenia nocnego poszukują alternatywnych rozwiązań, z których jednym jest akupunktura.

POZIOM DOWODÓW
Poziom dowodów

W 2013 roku egipscy lekarze opublikowali wyniki swojego badania, przeprowadzonego na grupie 50 dzieci(źródło)2. Akupunkturę stosowano w dwóch seriach po 10 dni.  Dzieci badano co 3 miesiące. Po pół roku uzyskano wyleczenie u 78% dzieci i poprawę u 18%. U 12 dzieci powtórzono terapię. Po roku uzyskano wyleczenie o 92% pacjentów.

Wyleczenie po 6 miesiącach

Wylecznie po 12 miesiącach

Badacze zrzeszeni w Cochrane’s CollaborationNiezależna organizacja krytycznie rozpatrujące dostępne metody leczenia opublikowali w 2011 roku raport podsumowujący poziom dostępnych do tego czasu wyników badań klinicznych(źródło)5 dotyczących skuteczności rozmaitych  komplementarnych form terapii moczenia nocnego. Po dokonaniu analizy danych, Autorzy stwierdzili, że istnieją dowody na skuteczność akupunktury w leczeniu moczenia nocnego, aczkolwiek są one wciąż słabe, konieczne są zatem dalsze badania.

BIBLIOGRAFIA

1 Yeung CK, Sreedhar B, Sihoe JD, Sit FK, Lau J „Differences in characteristics of nocturnal enuresis between children and adolescents: a critical appraisal from a large epidemiological study.” BJU Int. 2006 May; 97(5): 1069-73.

2 Huang T, Shu X, Huang YS, Cheuk DKL. „Complementary and miscellaneous interventions for nocturnal enuresis in children”. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD005230. DOI: 10.1002/14651858.CD005230.pub2.

3 El Koumi MA, Ahmed SA, Salama AM. „Acupuncture efficacy in the treatment of persistent primary nocturnal enuresis.” Arab J Nephrol Transplant. 2013 Sep;6(3):173-6

O AUTORZE