Dodatkowo akupunktura i akupresura okazują się być skutecznymi metodami leczenia objawów pojawiających się u pacjentów długotrwale dializowanych, poprawiając jakość snu(źródło)1, znamiennie zmniejszając świąd(źródło)2, a także zmniejszając zmęczenie(źródło)3
POZIOM DOWODÓW
Poziom dowodów

BIBLIOGRAFIA

1 El Koumi MA, Ahmed SA, Salama AM. „Acupuncture efficacy in the treatment of persistent primary nocturnal enuresis.” Arab J Nephrol Transplant. 2013 Sep;6(3):173-6

2 Kiliç Akça N, Taşçi S, Karataş N. „Effect of acupressure on patients in Turkey receiving hemodialysis treatment for uremic pruritus.” Altern Ther Health Med. 2013 Sep-Oct;19(5):12-8

3 Eğlence R, Karataş N, Taşci S. „The effect of acupressure on the level of fatigue in hemodialysis patients.” Altern Ther Health Med. 2013 Nov-Dec;19(6):23-31.

O AUTORZE