Światowa Organizacja Zdrowia w swoim raporcie z 2003 roku, umieściła kolkę żółciową w grupie „chorób i stanów w których udowodniono skuteczność akupunktury”(źródło)1. Podobnie, w systematycznym przeglądzie piśmiennictwa z 1999 roku dr David Diehl uznał, że skuteczność leczenia kolki żółciowej i powodowania wydalenia kamieni żółciowych za pomocą akupunktury jest „pewna”(źródło)2. Niestety oba te stwierdzenia opierają się na chińskich badaniach, przeprowadzanych zwykle bez randomizacji, albo wręcz bez grupy kontrolnej. Ich wyniki należy więc traktować z ostrożnością.

Przepływ żółci z pęcherzyka żółciowego do dwunastnicy zależy od stopnia napięcia zwieracza Oddiego. Regulacja jego ruchomości odbywa się za pośrednictwem współdziałania nerwów, neurotransmiterów (na przykład tlenku azotu) oraz hormonów żołądkowo-jelitowych, takich jak cholecystokinina, czy Wazoaktywny Peptyd Jelitowy. W badaniu immunohistochemicznym, przeprowadzonym na modelu zwierzęcym (koty) wykazano, że akupunktura wpływa korzystnie na motorykę zwieracza Oddiego z wykorzystaniem odruchu somato-trzewnego poprzez zwiększenie dystrybucji komórek zawierających cholecystokininę i komórek zawierających VIP w dwunastnicy i okolicy zwieracza Oddiego(źródło)3.

POZIOM DOWODÓW
Poziom dowodów
BIBLIOGRAFIA

1 World Health Organization, “Acupuncture: review and analysis of reports on controlled clinical trials,” 1–87, 2003.

2 Diehl DL. “Acupuncture for gastrointestinal and hepatobiliary disorders.” J Altern Complement Med. 1999 Feb;5(1):27-45.

3 Kuo, Y,L, Chiu, J-H, Lin. J-G, Hsich, C-L, Wu. C-W. „Localization of Cholecystokinin and Vasoactive Intestinal Peptide in Lower Biliary Tract in Cats Following Electroacupuncture on Right Qimen (LR14) and Riyue (GB 24): an Immunohistochemistry Study” Acupuncture & Electro-therapeutisc Res, INT J,. Vol 30, pp, 15-25, 2005

O AUTORZE