Dna moczanowa jest przewlekłą chorobą spowodowaną zaburzeniami metabolizmu kwasu moczowego i objawiającą się odkładaniem się kryształków tego kwasu w stawach, co skutkuje stanem zapalnym i często ostrym bólem. W zależności od etiologii wyróżnia się dnę pierwotną (związaną głównie z upośledzonym procesem wydalania kwasu moczowego przez nerki, lub z jego nadprodukcją) i wtórną (której przyczyną jest nadprodukcja kwasu moczowego w przebiegu innych chorób). Farmakologiczne leczenie tej dolegliwości jest niestety głównie objawowe a w dodatku obarczone poważnymi skutkami ubocznymi, pacjenci chętnie szukają więc innych metod terapii, wśród których znajduje się też akupunktura.

O ile stosunkowo dużo badań koncentruje się na leczeniu objawu w postaci ostrego bólu stawu za pomocą akupunktury i związanych z nią technik, o tyle badań dotyczących rzeczywistego wpływu na poziom kwasu moczowego w organizmie człowieka jest relatywnie mało. 

Niedawno grupa koreańskich badaczy opublikowała w prestiżowym czasopiśmie Rheumatology przegląd dotychczasowych badań nad stosowaniem akupunktury w zapaleniu stawów związanym z dną moczanową i metaanalizę ich wyników(źródło)1. Spośród włączonych do metaanalizy dziesięciu randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych, obejmujących łącznie 852 pacjentów sześć wykazało znamienną redukcję kwasu moczowego związaną z akupunkturą, w przypadku dwóch badań nie uzyskano znamienności statystycznej, cztery z badań wskazały też na znamienne zmniejszenie dolegliwości bólowych. Wobec powyższego Autorzy opracowania uznali akupunkturę jako skuteczną metodę dodatkową w leczeniu zapalenia stawów związanego z dną moczanową.

Wgląd w molekularne mechanizmy działania akupunktury w przypadku dny moczanowej dają dwa niezwykle interesujące artykuły opisujące badania na modelach zwierzęcych oparte o metodę analizy metabolomicznej, czyli identyfikacji i badania zmian ilościowych metabolitów. 

Zarówno w badaniu, którego wyniki opublikowano w 2011 roku(źródło)2, jak również w kolejnym opisanym rok później(źródło)3 udowodniono, że akupunktura wpływa na przywrócenie równowagi i naprawę sieci metabolicznych zniszczonych przez eksperymentalnie wywołaną dnę moczanową. 

POZIOM DOWODÓW
Poziom dowodów
BIBLIOGRAFIA

1 Lee WB1, Woo SH, Min BI, Cho SH. „Acupuncture for gouty arthritis: a concise report of a systematic and meta-analysis approach.” Rheumatology (Oxford). 2013 Jul;52(7):1225-32. doi: 10.1093/rheumatology/ket013. Epub 2013 Feb 18.

2 Wen SL, Liu YJ, Yin HL, Zhang L, Xiao J, Zhu HY, Xue JT, Ye LM. „Effect of acupuncture on rats with acute gouty arthritis inflammation: a metabonomic method for profiling of both urine and plasma metabolic perturbation” Am J Chin Med. 2011;39(2):287-300.

3 Chen Y, Wu LP, Liu YJ, Deng PC, Yin HL, Wen SL, Chen C,  Ye LM „Urinary Study on the Biochemical Effect of Acupuncture on Monosodium Urate Crystals-Induced Acute Gouty Arthritis in Rats using 600MHz 1H NMR” J Bioequiv Availab 2012, 4:7 http://dx.doi.org/10.4172/jbb.1000122

O AUTORZE