Jest to osłabienie zdolności widzenia  w jednym oku. Powstaje na skutek zeza, może też być wynikiem anizometropii, czyli różnicy w zdolności skupiającej pomiędzy oczami. Jedno randomizowane badanie kliniczne, […crossover…] grup, przeprowadzone w grupie 83 dzieci w wieku 3-7 lat, pozwala na stwierdzenie że akupunktura może być użyteczną metodą dodatkową w leczeniu tego zaburzenia(źródło)1.

POZIOM DOWODÓW
Poziom dowodów
BIBLIOGRAFIA

1 Lam DS, Zhao J, Chen LJ, Wang Y, Zheng C, Lin Q, Rao SK, Fan DS, Zhang M, Leung PC, Ritch R “Adjunctive effect of acupuncture to refractive correction on anisometropic amblyopia: one-year results of a randomized crossover trial.” Ophthalmology. 2011 Aug;118(8):1501-11. doi: 10.1016/j.ophtha.2011.01.017. Epub 2011 Apr 3.

O AUTORZE